Aktuálne výzvy (október 2020)

  • Operačný program Integrovaná infraštruktúra (MH SR)

 

Výzva zameraná na podporu rozvoja podnikania MSP v rámci iniciatívy EK zameranej na transformáciu uhoľného regiónu horná Nitra.

(kód OPII-MH/DP/2020/11.3-23)

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/1322020_vyzva_23_horna_nitra/

Vyhlásená: 13.02.2020

Uzavretie výzvy: 31.10.2020

Výzva zameraná na podporu rozvoja podnikania MSP a spoluprácu so strednými odbornými školami – len Prešovský samosprávny kraj

(kód OPII-MH/DP/2020/11.3-25)

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/2622020_vyzva_spolupraca_so_skolami_25/

Vyhlásená: 26.02.2020

Uzavretie výzvy: 30.11.2020

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na podporu MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Prešovského samosprávneho kraja (PSK) v rámci Iniciatívy EK Catching-up regions (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-26).

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/27-02-2020_vyzva_26_cestovny_ruch_psk/

Vyhlásená: 27.02.2020

Najbližšia uzávierka: 30.10.2020

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na podporu MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) v rámci Iniciatívy EK Catching-up regions

(kód výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-27).

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/27-02-2020_vyzva_27_cestovny_ruch_bbsk/

Vyhlásená: 27.02.2020

Najbližšia uzávierka: 30.10.2020

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu sieťovania podnikov

(kód OPII-MH/DP/2020/9.5-28).

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/28-02-2020_vyzva_28_klastre/

Vyhlásená: 28.02.2020

1. kolo: 29.5.2020

2. kolo 31.08.2020

Najbližšia uzávierka: 30.11.2020

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu sieťovania podnikov v Bratislavskom kraji

(kód OPII-MH/DP/2020/10.3-29).

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/28-02-2020_vyzva_29_klastre_v_ba_kraji/

Vyhlásená: 28.02.2020

1. kolo: 29.5.2020

2. kolo 31.08.2020

Najbližšia uzávierka: 30.11.2020